Tule tekemään Kimaraa

Ilmoita kiinnostuksesi leirin tekemistä kohtaan

Kimaran tekeminen on aloitettu keväällä 2023. Etsimme jatkuvasti kiinnostunutta porukkaa mukaan tekijäjengiin. Ilmoita tällä lomakkeella kiinnostuksesi tulla mukaan tekemään leiriä. Päälliköiden rekrytointi on auennut keväällä 2023, mestaripestit tulevat hakuun syksyllä 2023 ja tekijä- ja kymppipestit viimeistään keväällä 2024.

Voit myös tarkastella avoimia pestejä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten sivuilla.


Jos vielä mieit mikä olisi sinulle hyvä pesti, tee Kimaran pestikone!

Kuva: Aapo Rainio

Haluan mukaan tekemään Kimaraa, mutta kuinka vaativaan pestiin?

Kimaran tekijöitä on tässä vaiheessa jo kymmeniä, ja määrä kasvaa jatkuvasti. Leirillä meitä tulee olemaan satoja. Mutta minkä tasoinen ja pituinen tehtävä olisi oikea sinulle? Tutustu oheiseen kuvaajaan niin saat paremman mielikuvan siitä, minkälaisia tehtäviä piirileiriltä löytyy.  

Kimaran osa-alueet

Ohjelma ja kasvatus

Piirileirin ohjelma ja kasvatus osa-alueen tehtävänä on tarjota ohjelmaa kaikille partion ikäkausille, mukaan lukien perhepartiolaisille, piirileiriprojektin aikana. Ohjelman suunnittelussa noudatetaan partiomenetelmää ja leiriohjelmassa toteutetaan kasvatustavoitteiden mukaista partio-ohjelmaa. Suunnittelussa otetaan huomioon Helppo tulla -tunnuksen osa-alueet ja niiden toteutuminen mahdollisimman monipuolisesti leirin ohjelmatarjonnassa.

Osallistujat

Piirileirin osallistujat osa-alueen erityisenä tehtävänä on luoda piirileirin osallistujille saavutettava, yhdenvertainen, myönteinen ja sujuva leirikokemus. Osallistujilla tarkoitetaan tässä yhteydessä leiriläisiä, leiriläisten läheisiä sekä kaikkia leirin tekijöitä. Leirikokemuksen rakentamisessa käytetään aikaisempien piirileirien oppeja, palvelumuotoilua, osallistamista sekä rohkeita uusia kokeiluita. Tavoitteena on myös, että osa-alueen oppeja jalkautetaan jo osallistamisvaiheessa leiriorganisaatioon, lippukuntiin sekä pääkaupunkiseudun partiolaisiin.

Palvelut

Palvelut tuottavat leirin toiminnan edellyttämän infrastruktuurin sekä peruspalvelut. Palvelut vastaavat
välttämättömien ihmisen perustarpeiden toteutumisesta leirillä: huolehdimme muun muassa siitä, että jokainen leiriläinen saa ruokaa, pääsee pesulle, voi olla leirillä turvallisesti sekä saa tarvittaessa sairaanhoitoa. Palveluiden tuottamalla infralla luodaan puitteet muiden leirin osa-alueiden toteuttamiselle.

Vastuullisuus ja resurssi

Vastuullisuus ja resurssi osa-alue on vastuussa
taloudesta, HR:stä, vastuullisuudesta, hankinnasta, myynnistä ja kumppanuuksista ja näillä alueilla asiantuntijuutta hyödyntäen pyritään mahdollistamaan leiri tavoitteiden mukaisesti. Resurssit ja vastuullisuus tekevät yhteistyötä muiden osa-alueiden kanssa ja muodostavat näiden toiminnan ja suunnittelun raamit, sekä tukea ja neuvoa muita osa-alueita.

Viestintä ja markkinointi

Piirileirin viestintä ja markkinointi (ViMa) pitää huolen siitä, että leiri tavoittaa kaikki määritellyt kohderyhmät ja innostaa osallistumaan leirille. ViMa toteuttaa leirin tavoitteita ja partion strategiaa omalla osa-alueellaan. ViMan johtoryhmään (jory) kuuluvat viestintä- ja markkinointijohtajat ja osa-alueen muut päälliköt.