Lippukunnille

Leirin ajankohta ja hinta

  • Rakennusleiri (tekijät) 12. – 25.7.2024 (0 €)
  • Pitkä Kimara 26.7. – 3.8.2024 , (Seikkailijat ja tarpojat s. 2009-2014 vain 2.8. asti) (220 €) Syksyllä seuraavaan ikäkauteen siirtyvien on ilmoittautumisen yhteydessä mahdollista valita, kumman ikäkauden ohjelmaan ilmoittautuu.
  • Lyhyt Kimara 27.7 – 30.7. (Sudenpennut s. 2014-2016 sekä muut halukkaat) (160 €)
  • Samoajat, vaeltajat, aikuiset ja perhepartio: 26.7.-3.8. (220 €)
  • 4–6 -vuotiaat lapset (pitkä Kimara 26.7. – 2.8.) (135 €)
  • 4–6 -vuotiaat lapset (lyhyt Kimara 27.7. – 30.7.2024) (100 €)
  • Yksittäinen leiripäivä 47 € (hinta voimassa ennakkoon ilmoittautuneille)
  • Vierailupäivä 30.7. (40 €) Ilmoittautuminen alkaa 1.4.
  • Purkuleiri 4.–11.8. (0 €)

Kimaralle on mahdollista osallistua myös vain osaksi aikaa. Yksittäisen leiripäivän hinta on 47 €. Päivälippuja on mahdollista ostaa myös leirin pääsisäänkäynniltä vielä hieman kalliimpaan hintaan.

Ilmoittautuneilla on kesätyöturva, joka on voimassa toukokuun loppuun. Mikäli leiriläinen ei saa sovittua vapaata töiden vuoksi, voi osallistumisen perua todistusta vastaan.Vierailupäivä 30.7. (40 €) Ilmoittautuminen alkaa 1.4.

Leirin ja savun ABC

Leiri on jaettu alaleireihin, joista jokainen koostuu kolmesta pienemmästä kylästä. Kimaralle on tulossa 44 savua 12 kylään ja 3 alaleiriin. Savu- ja alaleirijaon voit tarkistaa alta.

Kimara-nimen mukaisesti savut ovat sekoitus eri alueita, eri painotteisia sekä eri kokoisia lippukuntia. Tämä mahdollistaa uusiin lippukuntiin ja osallistujiin tutustumisen, sekä uudenlaisen yhteistyön rakentamisen. Toivomme, että sekoittamisen avulla lippukunnat oppisivat paremmin kommunikoimaan millaisia odotuksia ja toiveita toisia kohtaan on tai mikä on aiemmin ollut toimivaa ja mikä on ollut toimimatonta. Me teemme Kimaran ystävyyttä rakentaen, jotta rohkenemme toimimaan yhdessä.

Pelkkä lippukuntien jako savuihin ei kuitenkaan riitä. Savujen rakentamiseen tarvitaan teidät kaikki mukaan. Se vaatii lippukunnilta paljon tutustumista, sopimista ja keskustelua.

Tutustuminen uusiin ihmisiin ja lippukuntiin voi myös mietyttää, jopa pelottaa. Osaa voi myös harmittaa, että ei päässyt oman tutun lippukunnan kanssa samaan savuun. Nämä kaikki ovat hyvin ymmärrettäviä tunteita. Aina niiden tunnistaminen ja hyväksyminen ei ole helppoa. Näistä olisi hyvä puhua oman savuvalmentajan ja savukavereiden kanssa. Kenties juuri niistä puhumalla ja ne huomioimalla opimme tuntemaan toinen toisemme paremmin ja teidän savussa voitaisiin saada rakennettua vielä paremmin toimiva savu. Me teemme Kimaran sinulle, jotta jokainen löytää paikkansa juuri sellaisena kuin on.

Tueksi savun arkeen on tulossa ns. savukansio eli kattava tietopaketti, josta löytyy kaikki keskeisimmät savun arkeen vaikuttavat asiat Kimaralla.

Savun muodostavien lippukuntien vastuut

Toivomme lippukuntien huomioivan, että turvallisuussyistä savuissa tulisi olla yksi täysi-ikäinen jokaista alkavaa kahdeksaa alaikäistä osallistujaa kohden.

Savun harteille jää myös huolehtia siitä, että savussa on riittävästi majoitustarpeita kaikille leiriläisille. Leiriorganisaatio kuitenkin avustaa asiassa sovittamalla ilmoittautuneita lippukuntia yhteen mm. ilmoitetun varustetason mukaan.

Kannustamme lippukuntia ja savuja kuitenkin luoviin ja kestäviin ratkaisuihin tarvikehankinnoissa: olisiko mahdollista lainata esim. telttoja toisen piirin, kuten Uudenmaan tai Hämeen, lippukunnilta ja hieroa näin uusia tuttavuuksia? Olisiko leirivalmisteluja mahdollista hyödyntää askeleena kohti Kestävästi Partiossa –tunnusta sinunkin lippukunnallesi? Myös leiriorganisaatio kartoittaa yhteistyön vaihtoehtoja ja palaamme asiaan tulevissa leirikirjeissä!

Savut saavat vielä myöhemmin tulevissa infokirjeissä kattavan varustelistan avuksi leirille pakkaamiseen!

Pestit savussa

Jokainen lippukunta nimeää keskuudestaan kaksi Kimara-yhteyshenkilöä, joiden tehtävänä on huolehtia siitä, että leiriorganisaation lippukuntiin lähettämät kirjeet ja kutsut saavuttavat lippukunnan leirille osallistujat, jotta näemme varmasti koko piirin voimin Evolla 2024!

Kuten aiemmilla piirileireillä, savussa tulee olemaan savupestejä.

Savupestien rinnalla jokaiseen savuun nimetään tutustujavastaavat, jotka toimivat yhteyshenkilönä savuun majoittuville partioon tutustujille.

Leiriorganisaatio tukee ja ohjaa pestien jakautumista savun muodostavien lippukuntien kesken tasaisesti osallistuja- ja johtajamääriin suhteutettuna.

Muut savun samoajat, vaeltajat ja aikuiset toimivat leirillä muissa pesteissä, joihin voi tutustua ja hakea osoitteessa kimara2024.fi!

Savuvalmentajat ja savun alkutapaaminen

Savut saavat tuekseen kylänsä savuvalmentajan.

Savuvalmentajat ovat savuihin yhteydessä viimeistään alkuvuodesta 2024. Heidän johdollaan savujen johto tapaa jo ennen alkutapaamista. Valmentajat myös sopivat savun johdon kanssa savulle alkutapaamisen huhtikuulle 2024. Alkutapaamiseen savu saa savuvalmentajilta ennakkotehtäviä, joiden tekeminen auttaa valmistautumaan tapaamiseen ja leiriin.

Leiri tarjoaa

Kimara tarjoaa kaikille savuille varusteiden konttikuljetuksen leiripaikalle. Konttien lastauspaikat ilmoitetaan myöhemmin keväällä leirikirjeissä.

Leiriläisten osallistumismaksuun kuuluu kuljetukset leirille ja leiriltä. Huomaattehan, että menokuljetuksia on kahtena peräkkäisenä päivänä lyhyen ja pitkän leirin aloituspäivien mukaisesti: 26.7. ja 27.7.

Osallistujailmoittautuminen

Osallistujien varsinainen ilmoittautuminen tapahtuu alkuvuodesta, 15.1.-13.3.2024 välisenä aikana. Osallistujailmoittautuminen tapahtuu Kuksassa. Linkki ilmoittautumiseen ilmoitetaan myöhemmin.

Osallistumismaksuun on mahdollista hakea stipendiä. Stipendit haetaan osallistujailmoittautumisen yhteydessä ja niistä tulee lisätietoja lähempänä ilmoittautumista.

Tutustujat

Kimaralla tutustujilla tarkoitetaan ei-partiossa olevia 12-22 –vuotiaita nuoria ja nuoria aikuisia, jotka puhuvat kotikielenään muuta kuin kotimaista kieltä. Kimaran tavoitteena on saada leirille partioon tutustujia uusista kohderyhmistä.

Aiemmista piiri- ja suurleireistä poiketen Kimaralla ei ole erillistä tutustujakylää, vaan tutustujat majoittuvat lippukuntien kanssa savuissa.

Kuhunkin savuun nimetään tutustujavastaava, jonka tehtävänä on toimia yhteyshenkilönä savussa majoittuville tutustujille. Lippukuntia tuetaan tutustujien mukaan pyytämiseen leirille.

Tutustujia kutsutaan lippukuntiin tutustumaan viikkotoimintaan jo ennen leiriä, jotta leiriseura ja partioarki on jo osin tuttua. Tavoitteena on, että tutustujat myös jatkaisivat partioharrastuksen parissa leirinkin jälkeen!

Tarjolla on siis oiva uusi jäsenhankinnan keino lippukunnille! Kuinka monta uutta partiolaista teidän lippukunnassa aloittaa leirin jälkeen? Kimara haastaa kokeilemaan!

Lippukunnat ja savujaot

Evo siintää jo kiikarissa! Lähtölaskenta leirin alkuun on alkanut. Katso alla olevasta linkistä kenen kanssa lippukuntasi majoittuu leirillä.

Savumerkit


Aikaa leiriin

Päivää
Tuntia
Minuuttia
Sekuntia