Kimaran säännöt

Kimaran yhteiset pelisäännöt

Sääntöjen tarkoituksena on taata jokaiselle osallistujalle iloinen ja sujuva Kimara.

Kimara on partioleiri, jossa toimitaan partion arvojen ja ihanteiden mukaisesti. Säännöt koskevat jokaista
leirille osallistujaa iästä ja tehtävästä riippumatta. Jokainen Kimaran osallistuja sitoutuu
noudattamaan näitä sääntöjä.

 1. Käytä leiri- ja ikäkausitunnistetta koko leirin ajan.
 2. Kunnioita toisten ajatuksia, näkemyksiä, maailmankatsomuksia ja uskontoja. Tehdään yhdessä Kimarasta avoin ja turvallinen tila kaikille osallistujille.
 3. Älä kiusaa! Kimaralla on nollatoleranssi kiusaamisen, syrjinnän ja häirinnän suhteen. Leirillä ei hyväksytä rasismia, seksismiä, homo- ja transfobiaa, vammaisten syrjintää tai muita ihmisen yksilöllisiä ominaisuuksia ja itsemääräämisoikeutta loukkaavia asenteita.
 4. Ui vain sovittuina aikoina karttaan merkityillä uimarannoilla ja aina uimaparin kanssa. Uimiseen tarvitaan aina myös lähijohtajan lupa.
 5. Suojele luontoa! Älä vahingoita Evon luontoa ja kerää roskasi.
 6. Avotulen teko leirialueelle on kiellettyä ilman leiripalokunnan myöntämää lupaa.
 7. Leirialueella nukutaan klo 22–07, jolloin leirialueella on hiljaisuus. Jokainen savu huolehtii oman alueensa rauhallisuudesta hiljaisuuden aikana.
 8. Merkitse tavarasi koko nimelläsi ja lippukunnallasi jo ennen leiriä. Kunnioita toisten ja yhteistä omaisuutta, älä lainaa ilman lupaa. Leirillä olevat puukot ja muut työkalut on kuljetettava omissa suojuksissaan ja niin, etteivät ne aiheuta vaaraa.
 9. Kimara saa näkyä sosiaalisessa mediassa. Kimaralla somekäyttäytymistä ohjaavat leirin säännöt. Jokainen osallistuja sitoutuu leirillä yhteisiin vastuullisen somekäyttäytymisen
  ohjeisiin. Epäasiallista somekäyttäytymistä on esimerkiksi toisesta luvattomien kuvien jakaminen, valheellisen tiedon levittäminen ja juoruilu keskustelualustoilla sekä muihin leiriläisiin kohdistuvat epäasiallisuudet.
 10. Kimara on päihteetön leiri, eivätkä päihteet kuulu suomalaiseen partiokulttuuriin. Alkoholin tai huumausaineiden hallussapito ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen leirialueella on kielletty ja johtaa osallistujan poistamiseen leirialueelta tämän omalla kustannuksella.
 11. Tupakointi on sallittu vain järjestäjän osoittamilla tupakkapaikolla. Vapet/sähkötupakat ja nikotiinituotteet rinnastuvat tupakointiin. Huolehdithan roskien laittamisesta niille osoitettuihin astioihin. Tuethan omalla esimerkilläsi lasten ja nuorten päihteettömyyttä.

Kiusaamis- tai häirintätilanteisiin ja syrjivään käytökseen puututaan matalalla kynnyksellä. Kerro savusi johtajalle, mikäli joudut kiusaamisen, syrjinnän tai häirinnän uhriksi. Kaikki kiusaamistapaukset selvitetään ja tarvittaessa niistä otetaan yhteyttä leirin ulkopuolisiin tahoihin (mm. huoltajat ja poliisi). Vakavimpien kiusaamistapausten kohdalla osallistuja voidaan lähettää kesken leirin kotiin. Somekiusaamiseen suhtaudutaan Kimaralla aivan samalla tavalla kuin kaikkeen muuhunkin kiusaamiseen.

Osallistuja voidaan poistaa leirialueelta, mikäli hän ei noudata leirin sääntöjä, aiheuttaa vaaraa tai vakavaa haittaa itselleen, muille leiriläisille tai ympäristölle. Leiriltä poistuminen tapahtuu omakustanteisesti. Alaikäisen osallistujan huoltaja vastaa osallistujan hakemisesta pois leiriltä. Osallistumismaksua ei palauteta leiriltä poistettaessa.

Vastuullisen somekäyttäytymisen periaatteet Kimaralla

Kimara pidetään, koska jokainen ansaitsee turvallisen ympäristön innostua, oppia ja kokea uutta. Meille on tärkeää, että leirillä kaikki löytävät paikkansa juuri sellaisena kuin ovat, eikä kenenkään leirikokemusta varjosta muiden epäasiallinen käytös.
Kimara näkyy ja kuuluu somella ja internetin keskustelualustoilla – ja hyvä niin! Jokaiselta leiriläiseltä kuitenkin odotetaan sitoutumista vastuulliseen somekäyttäytymiseen, jotta leiriläiset pääsevät nauttimaan hauskasta ja turvallisesta leirikokemuksesta myös somessa.

1. Nollatoleranssi kiusaamiselle, vihapuheelle ja syrjinnälle:

 • Nettikiusaamiseen suhtaudutaan Kimaralla aivan samalla tavalla kuin kaikkeen muuhunkin kiusaamisen. Kaikenlainen valheellisen tiedon levittäminen ja juoruilu keskustelualustoilla sekä alaleireihin, savuihin ja muihin leiriläisiin kohdistuvat
  epäasiallisuudet ovat tuomittavaa.
 • Leiriläisiltä ei myöskään hyväksytä Kimaran somekanavissa tai leiriä käsittelevillä keskustelualustoilla rasismia, seksismiä, homo- ja transfobiaa, vammaisten syrjintää tai muita ihmisen yksilöllisiä ominaisuuksia ja itsemääräämisoikeutta loukkaavia asenteita tai niiden tarpeetonta ja epäasiallista käsittelyä.
 • Muistetaan käyttäytyä kunnioittavasti ja reilusti muita leiriläisiä kohtaan myös netissä!

2. Pidä mielessä hyvän maun rajat myös huumorissa:

 • Kimaralla kuuluu pitää hauskaa, vitsailla ja nauraa yhdessä. Huumori – etenkin somessa – on kuitenkin aina subjektiivista eikä se välttämättä aina avaudu kaikille – etenkään ruudun välityksellä.
 • Se mitä sinä saatat pitää harmittomana ja hauskana voi toisesta tuntua loukkaavalta. Vältä siis huumoria, joka saattaa loukata tai vahingoittaa toisia.

3. Muista kunnioittaa toisen yksityisyyttä:

 • Oikeus yksityisyydensuojaan on jokaisen perusoikeus. Älä jaa internetissä luvatta toisen leiriläisen henkilötietoja, sijaintia, yhteystietoja kuten sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa äläkä jaa somessa kuvia ja videoita, jotka keskittyvät yhteen tai useampaan selvästi tunnistettavaan henkilöön, joka ei halua olla kuvassa.
 • Muista aina varmistaa kuvaus- ja julkaisulupa.

4. Laki pätee myös internetissä:

 • Epäasiallinen käyttäytyminen netissä voi täyttää rikoksen tunnusmerkistön, ja rikoksen tekijä voi joutua rikos- ja vahingonkorvausvastuuseen. Rikosnimikkeenä voi olla esimerkiksi:
  • Kunnianloukkaus
  • Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen
  • Laiton uhkaus
  • Vainoaminen
  • Identiteettivarkaus
  • Petos

Kaikki Kimaralla tapahtuvat epäasiallisuudet selvitetään ja tarvittaessa niistä otetaan yhteyttä leirin ulkopuolisiin tahoihin (esim. huoltaja, viranomaiset). Tapauksissa, jotka joka mahdollisesti täyttävät rikoksen tunnusmerkistön tullaan tekemään ilmoitus poliisille. 

Pidetään yhdessä huolta siitä, että Kimaralla on kaikkia kunnioittava ja turvallinen ilmapiiri!