Yhteistyökumppanit

Tule mukaan tekemään Kimara 2024 kesäleiri kanssamme!
Yhteistyö Kimaran kanssa perustuu jaetuille arvoille ja päämäärille sekä vastavuoroisuudelle.

  • Me teemme Kimaran yhdessä välittäen, jotta partio innostaa nyt ja leirin jälkeen.
  • Me teemme Kimaran maailmaa rakastaen, jotta opimme elämään vastuullisesti ja luomaan kestävää tulevaisuutta.
  • Me teemme Kimaran ystävyyttä rakentaen, jotta rohkenemme toimimaan yhdessä.
  • Me teemme Kimaran sinulle, jotta jokainen löytää paikkansa juuri sellaisena kuin on.

Yhteistyö on molemminpuolista iloa

Kimaran kumppaneilla on mahdollisuus tavoittaa noin 6500 osallistujaa sekä näiden huoltajat. Leiriin sisältyy huoltajien vierailupäivä, jolloin osallistujamäärän odotetaan noin kaksinkertaistuvan. Tämä tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden tavoittaa monipuolinen kohderyhmä ja osoittaa tukesi nuorisotyölle sekä yhteisöllisyydelle. Voimme yhdessä luoda tapahtumaan kokemuksellista lisäarvoa mahdollisten tuotteiden, palveluiden tai ohjelman avulla. Yhteistyön keskiössä on tapahtuman teemojen toteuttaminen, mikä tarjoaa ensisijaista vastinetta partion tarjoamalle näkyvyydelle. Ota yhteyttä nyt! Yhdessä voimme luoda leirin, joka jää elämään pitkään kaikkien muistissa.

Kumppanuustoiminnan eettiset periaatteet

Partio tekee aktiivisesti yhteistyötä yhteiskunnan eri tahojen kanssa. Partiolla on lukuisia yhteistyökumppaneita valtakunnallisesti, piiritasolla sekä lippukuntatasolla.

Kumppanuustoiminnan eettiset periaatteet on laadittu tukemaan partiolaisten neuvotteluja partion eri projekteissa muodostettavissa kumppanuuksissa. Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani, ja yhä useammin partion projektien yhteydessä neuvotellaan ulkopuolisten osapuolien kanssa erityyppisistä yhteistoimintamalleista.

Ota yhteyttä

Svetlana Kargina, Kumppanuuspäällikkö
etunimi.sukunimi@partio.fi 

Tutustu tarkemmin partion kumppanuustoiminnan eettisiin periaatteisiin

Pääyhteistyökumppanit