Ilmoittautumis-, osallistumis- ja peruutusehdot

Nämä ehdot koskevat kaikkia leirille osallistujia.

Ilmoittautuminen

Kimara 2024 -leirille ilmoittaudutaan partiorekisteri Kuksassa ja osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna. Ainoastaan Kuksan kautta tulleet ja ilmoittautumisen yhteydessä maksetut ilmoittautumiset huomioidaan, poikkeuksena stipendinhakijat (katso kohta stipendit). 

Ilmoittautuminen on sitova välittömästi osallistumismaksun maksamisen jälkeen. Tapahtuman järjestäjällä on oikeus (esim. viranomaismääräysten näin vaatiessa) rajoittaa tapahtuman maksimiosallistujamäärää. 

Kaikki ilmoittautumiset tehdään partiorekisteri Kuksan kautta. Päiväleirimaksu oikeuttaa 24 tunnin osallistumiseen sisältäen ruokailut tulopäivän lounaasta lähtöpäivän aamiaiseen, leiriohjelman sekä telttamajoituksen omassa majoitteessa. 

Alle 18-vuotiaan osallistujan ilmoittautumisen tekee tämän huoltaja omilla huoltajatunnuksillaan. Huoltajatunnusten luomiseen liittyvissä kysymyksissä partiolainen tai tämän huoltaja voi olla yhteydessä lippukunnan jäsenrekisterinhoitajaan.

Tutustujalla tarkoitetaan ei-partiossa olevia 12-22 –vuotiaita nuoria ja nuoria aikuisia, jotka puhuvat kotikielenään muuta kuin kotimaista kieltä. Tutustujat ilmoittautuvat oman, erillisen ilmoittautumislomakkeensa kautta. Lomake ei ole käytössä Suomen Partiolaisten jäsenmaksun maksaneille partiolaisille eikä sellaisille ei-partiolaisille, jotka eivät täytä tutustujan määritelmää. Tapahtuman järjestäjällä on oikeus perua tutustujalomakkeen kautta tehty ilmoittautuminen mahdollisten väärinkäytösten ilmetessä.

Stipendit

Suomen Partiolaisten jäsenmaksun maksaneiden partiolaisten on mahdollista hakea stipendiä leiriosallistumisensa tueksi. Stipendit haetaan Kuksassa ilmoittautumisen yhteydessä (15.1.2024-13.3.2024). Tämän ajankohdan jälkeen stipendin hakeminen ei enää ole mahdollista.

Stipendihakemukset ovat luottamuksellisia. Leiriorganisaatiosta erillään toimiva stipendiryhmä käsittelee hakemukset. Osallistuja antaa suostumuksensa tietojen luovutukseen stipendiryhmälle hakemuksen yhteydessä. Stipendit myönnetään puhtaasti hakemukseen kirjattujen tietojen perusteella, eikä siihen tarvita liitteitä.

Alle 9-vuotiaille (2015 tai myöhemmin syntyneille) voidaan myöntää 160 € tai 80 € suuruinen stipendi. 9–22- vuotiaille (2002–2014-syntyneille) voidaan myöntää 220 € tai 110 € suuruinen stipendi. Yli 22-vuotiaille voidaan myöntää 110 € suuruinen stipendi.

Myönnettävä stipendi saattaa olla eri suuruinen kuin haettu stipendi. Stipendi ei kuitenkaan voi olla haettua summaa eikä osallistujan osallistumismaksua suurempi. Stipendejä ei voi hakea päiväleiriosallistumiseen.

Stipendipäätökseen vaikuttaa kotitalouden henkilöiden määrä, tulot, fyysiset vammat, sairaudet ja taloudellinen tilanne. Näiden lisäksi myös muut syyt ja kotitaloudesta leirille osallistuvien määrä vaikuttavat
stipendipäätökseen.

Stipendipäätöksistä ilmoitetaan suoraan osallistujalle 1.5.2024 mennessä. Stipendiä hakeva ei maksa osallistumismaksua ilmoittautumisen yhteydessä. Kielteisen tai alennetun stipendipäätöksen saaneet voivat halutessaan peruuttaa osallistumisensa maksutta kahden viikon sisällä päätöksen saatuaan kirjallisesti osoitteeseen kimara@partio.fi. Mikäli stipendi ei kata koko osallistumismaksua, osallistumismaksun ja stipendin erotus laskutetaan osallistujalta. 

Sairastuminen, peruutusturva ja ilmoittautumisen siirtäminen

Sairastumis-tai tapaturmatapauksissa osallistumismaksua ei palauteta, mutta maksun kattamiseksi on mahdollisuus hakea korvausta, ensisijaisesti omasta vakuutusyhtiöstä tai toissijaisesti partiovakuutuksesta (https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/partiovakuutus/). 

Työ-, varusmies- ja siviilipalvelusturva on voimassa 1.6.2024 asti. 

Työ-, varusmies ja siviilipalvelusturva tarkoittaa oikeutta leiriosallistumisen perumiseen tai osallistumisajan lyhentämiseen niille, joiden työ tai palvelus osuu leirin päälle, eikä heillä ole mahdollisuutta osallistua leirille. Työ-, varusmies-ja siviilipalvelusturva kattaa sitä hakeneen leiriläisen ja tämän vuonna 2017 tai myöhemmin syntyneet lapset. ¨

Osallistumisen perumiseen tarvitaan vapaamuotoinen todistus työnantajalta, puolustusvoimilta tai siviilipalveluskeskukselta. Työ-, varusmies-ja siviilipalvelusturvan tapauksessa osallistumismaksu tai leiriosallistumisen lyhentämisessä alkuperäisen ja uuden leirimaksun erotus palautetaan osallistujalle.

Saavutettavuustakuu on voimassa 1.6.2024 asti. 

Saavutettavuustakuu oikeuttaa leiriosallistumisen perumiseen tilanteessa, jossa leiriläisellä on saavutettavuuteen liittyvä tarve, jota Kimaran leiriorganisaation ei yrityksistä huolimatta pysty täyttämään. Saavutettavuustakuun soveltaminen edellyttää aina, että osallistuja on kirjallisesti yhteydessä Kimaran leiriorganisaatioon osoitteessa kimara@partio.fi ja ilmoittaa saavutettavuustarpeen. 

Kimaran organisaatiolla on aina ensisijaisesti oikeus pyrkiä täyttämään saavutettavuustarve ja osallistujalla on velvollisuus myötävaikuttaa asiaan kommunikoimalla Kimaran organisaation kanssa ja pyrkimällä yhteistyössä etsimään ratkaisun. 

Kimaran organisaatiolla on oikeus yksin määritellä, onko saavutettavuustarve välttämätön ja ovatko Kimaran toimenpiteet sen täyttämiseksi tarpeeksi kattavat. 

Saavutettavuustakuu on lisäksi voimassa tilanteessa, jossa leiriläinen tarvitsee leirille avustajan, mutta avustajan saaminen leirille ei olekaan mahdollista. Saavutettavuustakuun käyttöön vaaditaan aina lääkärintai vastaava todistus leiriläisen erityistarpeesta. Saavutettavuustakuun tapauksessa osallistumismaksu palautetaan osallistujalle. 

Työ-, varusmies-ja siviilipalvelusturvan sekä saavutettavuustakuun tapauksissa, mikäli osallistumiseen on saatu stipendi, stipendin sisältämää osuutta osallistumismaksusta ei palauteta tai muutoin korvata osallistujalle. Näin ollen osallistujalle palautetaan vain hänen itsensä maksama osuus osallistumismaksusta, mikäli stipendi ei ole kattanut koko osallistumismaksua.

Leiriosallistumisen siirto toiselle leiriosallistujalle on mahdollista 1.6.2024 asti. 

Leiriosallistumisen siirtäjä on itse vastuussa korvaavan osallistujan hankkimisesta ja osallistumismaksun suorittamisesta uuden osallistujan kanssa haluamallaan tavalla. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry ei laskuta uutta osallistujaa tai hyvitä maksua alkuperäiselle osallistujalle. Leiriosallistumisen voi siirtää ainoastaan samaa aikaväliä koskevalle ja saman maksuluokan ilmoittautumiselle. 

Mikäli leiriosallistumisen siirrossa pois jäävällä osallistujalla on vuonna 2017 tai myöhemmin syntynyt lapsi, voi lapsen osallistumisen peruuttaa ja lapsen osallistumismaksu palautetaan. Mikäli leiriosallistumisen siirrossa uutena tulevalla osallistujalla on vuonna 2017 tai myöhemmin syntynyt lapsi, voi hänet ilmoittaa leirille siirron yhteydessä. Jos et saa siirrettyä osallistumista toiselle, peruutathan osallistumisen ottamalla yhteyttä projektitoimistoon kimara@partio.fi. Osallistumismaksua ei palauteta. 

Kaikki näiden ehtojen mukaiset peruutukset ja muutokset jo tehtyihin ilmoittautumisiin ilmoitetaan osoitteeseen kimara@partio.fi. 

Osallistumismaksu ja maksuehdot

Maksettu osallistumismaksu on edellytys pääsyyn leirialueelle. 

Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna, käytössä olevilla maksutavoilla.

 Stipendinhakijoilta osallistumismaksu laskutetaan stipendipäätöksen saamisen jälkeen, mikäli stipendi ei kata koko osallistumismaksua, laskun maksuaika on 14 vuorokautta. Lasku lähetetään suoraan jokaiselle osallistujalle tämän Kuksassa määritellyn laskutustavan mukaisesti.

Maksettuja osallistumismaksuja ei palauteta osallistujasta johtuvista syistä, paitsi työ-, varusmies-ja siviilipalvelusturva sekä saavutettavuustakuu -tapauksissa.

Henkilökohtainen avustaja leirillä

Kimaralle on mahdollista osallistua henkilökohtaisen avustajan kanssa. Avustajien ilmoittautumisessa noudatetaan soveltuvin osin yleisiä osallistumis-ja ilmoittautumisehtoja. Avustajan osallistuminen leirille avustettavan henkilön kanssa on maksutonta. 

Osallistujan poistaminen ja poistuminen leiriltä

Tilanteessa, jossa osallistuja aiheuttaa vaaraa tai vakavaa haittaa itselleen ja/tai muille leiriläisille, voidaan täysi-ikäinen osallistuja lähettää kotiin omakustanteisesti kesken leirin eikä osallistumismaksua tällöin palauteta. Alaikäisen osallistujan kohdalla kutsutaan huoltaja hakemaan hänet pois leiriltä eikä tällöinkään osallistumismaksua palauteta.

Kimara on päihteetön leiri. Alkoholin tai huumausaineiden tuonti, hallussapito ja nauttiminen leirialueella tai muutoin leirin aikana on ehdottomasti kielletty. Kieltoon sisältyy myös päihtyneenä leirille saapuminen sekä muu päihtyneenä esiintyminen. Alkoholin tai huumeiden hallussapitoon ja nauttimiseen puututaan välittömästi. Alaikäisten alkoholin tai huumausaineiden käytön tai hallussapidon kohdalla asiasta tehdään lastensuojeluilmoitus sekä otetaan yhteys huoltajiin ja pyydetään heitä hakemaan osallistuja kotiin. Osallistumismaksua ei palauteta edellä kuvatuissa tilanteissa. Täysi-ikäisen osallistujan kohdalla hänet lähetetään kotiin omakustanteisesti kesken leirin eikä osallistumismaksua palauteta.

Huumausaineiden käyttäminen ja hallussapito on rikos, josta ilmoitetaan aina myös poliisille.

Mikäli osallistuja keskeyttää leirin omalla tai huoltajan päätöksellä, ei osallistumismaksua palauteta. 

Ylivoimainen este / leirin peruuntuminen

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry ei vastaa muutoksesta tai vahingosta, joka johtuu Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon ilmoittautumishetkellä ja jonka seurauksia Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry ei myöskään kohtuudella olisi voinut estää, kuten esimerkiksi sota, kapina, globaali pandemia, suorituksen estävä viranomaisen toimenpide tai suositus, lakko tai vastaava poikkeustilanne Suomessa. Näihin tilanteisiin lukeutuvat myös erityisesti tapahtuman kohdealueella tai sen välittömässä läheisyydessä tapahtuneen luonnonilmiön, kuten metsäpalon tai hirmumyrskyn aiheuttamat vahingot, jotka estävät tapahtuman järjestämisen.

Tällaisessa tilanteessa Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:llä on harkintansa mukaan oikeus peruuttaa tai keskeyttää tapahtuma tai muuttaa tapahtumaa, mukaan lukien sen sisältöä, järjestämistapaa, ajankohtaa, kestoa ja paikkaa.

Mikäli tapahtuma joudutaan peruuttamaan tai keskeyttämään tai tapahtuma siirretään osallistujalle sopimattomaan ajankohtaan, osallistujalle palautetaan osallistumismaksu vähennettynä sillä osuudella, joka on jo sitoutunut tapahtuman järjestämiseksi ja jota ei ole mahdollista saada takaisin maksun saajalta tai viime kädessä vakuutusyhtiöltä.

Mikäli osallistumiseen on saatu stipendi, joka on kattanut osallistumisesta aiheutuneet kulut kokonaisuudessaan tai osittain, stipendin sisältämää osuutta osallistumismaksusta ei palauteta takaisin osallistujalle tai muutoin korvata. Näin ollen stipendiä ei ole mahdollista hyödyntää muissa tapahtumissa tai muussa Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n toiminnassa tai sen ulkopuolella. Stipendin voi siirtää osaksi mahdollista uutta tapahtuma-ajankohtaa, mutta mikäli siirtäminen uuteen ajankohtaan ei sovi osallistujalle, stipendiä ei voida käyttää muihin tapahtumiin tai tarkoituksiin. Mikäli stipendi on kattanut vain osan osallistumismaksusta, osallistujalle palautetaan hänen oma maksamansa osuus eli stipendin ja osallistumismaksun erotus samoin ehdoin kuin niille osallistujille, jotka ovat maksaneet koko osallistumismaksun itse ilman stipendiä. 

Mikäli sinulla herää kysymyksiä ilmoittautumis-, osallistumis-ja peruutusehdoista ota yhteyttä kimara@partio.fi