Partio ja Puolustusvoimat jatkavat tiivistä yhteistyötään Kimaralla 

Partiolaiset tekevät aktiivisesti yhteistyötä yhteiskunnan eri tahojen kanssa. Pääkaupunkiseudun Partiolaisilla ja Puolustusvoimilla on takanaan pitkä yhteistyö, joka jatkuu myös tänä vuonna. Puolustusvoimat on PäPan piirileiri Kimaran toinen pääyhteistyökumppaneista. 

Puolustusvoimat on myös Suomen Partiolaisten pääyhteistyökumppani. Pitkään jatkunut yhteistyö hyödyttää molempia, sillä osapuolet voivat ammentavat toistensa osaamisesta. 

Partiolla ja Puolustusvoimilla on keskenään useita yhtymäpintoja, sillä molemmissa kertyy samankaltaista osaamista. Esimerkiksi sosiaalisten taitojen opetteleminen, johtajuustaitojen kerryttäminen, metsässä liikkuminen ja puolijoukkueteltan kasaaminen leirillä ovat arkipäivää niin partiossa kuin armeijassakin. 

Partio ja Puolustusvoimat jakavat yhteisiä pyrkimyksiä 

Partio ja Puolustusvoimat pyrkivät molemmat huomioimaan kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteet toiminnassaan. Esimerkiksi partioleireille tarvittavan materiaalin vuokrausmenettely tukee kestävää kehitystä – kaikkea ei kannata eikä tarvitse ostaa pysyvästi itselle.  

Niin partiossa kuin armeijassakin opituista taidoista on hyötyä laajemmin elämässä. Siksi sekä partion että Puolustusvoimien tavoitteena on jakaa pedagogista osaamistaan sekä edistää partiossa ja varusmiespalveluksessa hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista virallisessa koulutusjärjestelmässä. Molemmat edistävät partiossa ja armeijassa opittavien taitojen tunnustamista myös työelämässä. 

Tukea suurleirin toteutukseen

Puolustusvoimien tuki näkyy erityisesti Kimaran kaltaisissa suurissa partiotapahtumissa, joihin partio vuokraa Puolustusvoimilta erilaista kalustoa, jota ilman tapahtumien tekeminen ei onnistuisi. Kimaralle Puolustusvoimat tuo merkittävän määrän kalustoa, jota hyödynnetään muun muassa muonituksessa, huollossa ja leiripalokunnassa. Kalustoa ovat esimerkiksi veden kuumentamiseen tarvittavat keittimet, talousvesisäiliöt, ensihoitovarustus ja paloturvallisuuskalusto. Puolustusvoimien panos erityisesti leirin muonituksen onnistumiseen onkin äärimmäisen tärkeä.  

Kalustotuen lisäksi Puolustusvoimat on mukana toteuttamassa Kimaran ohjelmaa, kun varusmiesbändi saapuu nostattamaan tunnelmaa leirillä. 

Partiotapahtumat puolestaan ovat Puolustusvoimille paikka, jossa se voi esitellä toimintaansa, kertoa suomalaisesta asevelvollisuudesta sekä varusmiespalveluksesta ja naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta.

Puolustusvoimiin voi tutustua lisää Kimaran Kumppanuuskylässä.

Teksti: Nina Saarikangas, Sara Juntunen