Lippukuntailmoittautuminen

Ilmoita lippukuntasi Kimaralle

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset kutsuu kaikki kesäleirille innostumaan partiosta ja rakastumaan luontoon Evolla 2024. Tule mukaan kokemaan sekoitus juuria ja huomisen juhlia!

Johtokolmikon jäsen ilmoittaa lippukunnan Kimaralle 1.9.–31.10. alla olevasta linkistä.

Tässä vaiheessa yksittäiset partiolaiset eivät siis vielä ilmoittaudu leirille, vaan pelkästään heidän lippukuntansa ilmoittaa, että “Kyllä! Olemme ehdottomasti tulossa Kimaralle!”

Leirin ajankohta ja hinta

  • Rakennusleiri 10.–25.7.2024 0 €
  • Sudenpennut (7–9-vuotiaat) 27.–30.7. 160 €
  • Seikkailijat ja tarpojat (10–15-vuotiaat) 26.7.–3.8. 220 €
  • Samoajat, vaeltajat, aikuiset (yli 15-vuotiaat) 26.7.–3.8. 220 €
  • Perhepartio (0–6-vuotiaat perheineen) 26.7.–3.8. huoltajien mukana olevien osallistujien hinnat päivitetään lähempänä ilmoittautumisen aukeamista
  • Partioon tutustujan hinta määräytyy ikäkauden ja osallistumisajan mukaisesti
  • Vierailupäivä 30.7. 40 €
  • Purkuleiri 4.–11.8. 0 €

Kimaralle on mahdollista osallistua myös vain osaksi aikaa. Yksittäisen leiripäivän hinta on 47 €. Päivälippuja on mahdollista ostaa myös leirin pääsisäänkäynniltä hieman kalliimpaan hintaan. Tutustujilla tarkoitetaan niitä leiriläisiä, jotka eivät leirille ilmoittautuessaan ole partiolaisia.

Ilmoittautuneilla on kesätyöturva, joka on voimassa toukokuun loppuun. Mikäli leiriläinen ei saa sovittua vapaata töiden vuoksi, voi osallistumisen perua todistusta vastaan.

Leirin ja savun ABC 

Leiri on jaettu alaleireihin, joista jokainen koostuu kolmesta pienemmästä kylästä. Kussakin kylässä on noin kolme 100–150-henkistä savua. 

Aiemmista piirileireistä poiketen Kimaralla kyliä ja savuja ei lähtökohtaisesti muodosteta saman alueen lippukunnista. Yksi Kimaran neljästä perusarvosta on ystävyyden rakentaminen ja siksi me Kimaralla olemme päättäneet tukea myös aluerajat ylittävän ystävyyden rakentamista.  

Ilmoittautumislomakkeelta löydätte sarjan kysymyksiä, joiden avulla sovitamme yhteen lippukuntia mm. koon, ikäkausijakauman ja varustetason mukaan. Näin pyritään takaamaan tasapainoinen leirikokemus kaikille lippukunnille! 

Tieto niistä lippukunnista, joiden kanssa savu muodostetaan, ilmoitetaan viimeistään marraskuun loppuun mennessä. 

Tueksi savun arkeen on tulossa ns. savukansio eli kattava tietopaketti, josta löytyy kaikki keskeisimmät savun arkeen vaikuttavat asiat Kimaralla. 

Savun muodostavien lippukuntien vastuut

Toivomme lippukunnan ilmoittautuessaan jo ilmoittavan arvion omien leiriläistensä määrästä. Samoin toivomme lippukuntien huomioivan, että turvallisuussyistä savuissa tulisi olla yksi täysi-ikäinen jokaista alkavaa kahdeksaa alaikäistä osallistujaa kohden.

Savun harteille jää myös huolehtia siitä, että savussa on riittävästi majoitustarpeita kaikille leiriläisille. Leiriorganisaatio kuitenkin avustaa asiassa sovittamalla ilmoittautuneita lippukuntia yhteen mm. ilmoitetun varustetason mukaan.

Kannustamme lippukuntia ja savuja kuitenkin luoviin ja kestäviin ratkaisuihin tarvikehankinnoissa: olisiko mahdollista lainata esim. telttoja toisen piirin, kuten Uudenmaan tai Hämeen, lippukunnilta ja hieroa näin uusia tuttavuuksia? Olisiko leirivalmisteluja mahdollista hyödyntää askeleena kohti Kestävästi Partiossa –tunnusta sinunkin lippukunnallesi? Myös leiriorganisaatio kartoittaa yhteistyön vaihtoehtoja ja palaamme asiaan tulevissa leirikirjeissä!

Savut saavat vielä myöhemmin tulevissa infokirjeissä kattavan varustelistan avuksi leirille pakkaamiseen!

Pestit savussa 

Jokainen lippukunta nimeää keskuudestaan kaksi Kimara-yhteyshenkilöä, joiden tehtävänä on huolehtia siitä, että leiriorganisaation lippukuntiin lähettämät kirjeet ja kutsut saavuttavat lippukunnan leirille osallistujat, jotta näemme varmasti koko piirin voimin Evolla 2024! 

Kuten aiemmilla piirileireillä, savussa tulee olemaan savupestejä, joiden tarkemmat kuvaukset ja tehtävät tulevat saataville myöhemmin syksyn 2023 aikana. Kliffalla 2018 leirilippukunnissa (Kimaralla savu) toimi mm. leirilippukunnanjohtaja, ohjelmajohtaja, pestijohtaja sekä ikäkausivastaavia ja luotseja. Kimaran savupestit muistuttavat juuriltaan näitä entuudestaan tuttuja pestejä. 

Savupestien rinnalla jokaiseen savuun nimetään tutustujavastaavat, jotka toimivat yhteyshenkilönä savuun majoittuville partioon tutustujille. Tutustujavastaavan tarkempi pestikuvaus tulee saataville savupestien tapaan myöhemmin syksyn 2023 aikana. 

Leiriorganisaatio tukee ja ohjaa pestien jakautumista savun muodostavien lippukuntien kesken tasaisesti osallistuja- ja johtajamääriin suhteutettuna 

Muut savun samoajat, vaeltajat ja aikuiset toimivat leirillä muissa pesteissä, joihin voi tutustua ja hakea osoitteessa kimara2024.fi 

Mestaritason pestit (vastaavat useamman toiminnon suunnittelemisesta) täytetään jo syksyllä 2023. Kymppitason pestejä (vastaavat yhden toiminnon suunnittelusta ja toteutuksesta, usein mestarien alaisia) täytetään keväällä 2024 ja vähiten esivalmistelua vaativat, mutta sitäkin olennaisemmat tekijätason pestit täytetään keväällä 2024.  

Kylävalmentajat ja savun alkutapaaminen 

Savut saavat tuekseen kylänsä kylävalmentajan sekä kylämestarin. 

Kylävalmentajat ovat savuihin yhteydessä viimeistään alkuvuodesta 2024. Heidän johdollaan savujen johto tapaa jo ennen alkutapaamista. Valmentajat myös sopivat savun johdon kanssa savulle alkutapaamisen huhtikuulle 2024. Alkutapaamiseen savu saa kylävalmentajilta ennakkotehtäviä, joiden tekeminen auttaa valmistautumaan tapaamiseen ja leiriin. 

Leiri tarjoaa 

Kimara tarjoaa kaikille savuille varusteiden konttikuljetuksen leiripaikalle. Konttien lastauspaikat ilmoitetaan myöhemmin keväällä leirikirjeissä. Varusteiden pakkauksen helpottamista varten on tulossa myös ohjeet upeisiin Kimara-laatikoihin, joiden nikkarointi on oivallinen ohjelma esimerkiksi savun tapaamiseen tai muihin kevään kokouksiin! 

Leiriläisten osallistumismaksuun kuuluu kuljetukset leirille ja leiriltä. Huomaattehan, että menokuljetuksia on kahtena peräkkäisenä päivänä lyhyen ja pitkän leirin aloituspäivien mukaisesti: 26.7. ja 27.7. 

Osallistujailmoittautuminen 

Osallistujien varsinainen ilmoittautuminen tapahtuu vasta alkuvuodesta, 15.1.-13.3.2024 välisenä aikana. Osallistujailmoittautuminen tapahtuu Kuksassa. Linkki ilmoittautumiseen ilmoitetaan myöhemmin. 

Osallistumismaksuun on mahdollista hakea stipendiä. Stipendit haetaan osallistujailmoittautumisen yhteydessä ja niistä tulee lisätietoja lähempänä ilmoittautumista. 

Tutustujat 

Kimaralla tutustujilla tarkoitetaan niitä leiriläisiä, jotka eivät ilmoittautuessaan ole partiolaisia. Kimaran tavoitteena on saada leirille partioon tutustujia uusista kohderyhmistä.  

Aiemmista piiri- ja suurleireistä poiketen Kimaralla ei ole erillistä tutustujakylää, vaan tutustujat majoittuvat lippukuntien kanssa savuissa.  

Kuhunkin savuun nimetään tutustujavastaava, jonka tehtävänä on toimia yhteyshenkilönä savussa majoittuville tutustujille. Lippukuntia tuetaan tutustujien mukaan pyytämiseen leirille. Ilmoittautuessa lippukuntia pyydetään ilmaisemaan kiinnostuksensa tutustujien tavoittamiseksi. 

Tutustujia kutsutaan lippukuntiin tutustumaan viikkotoimintaan jo ennen leiriä, jotta leiriseura ja partioarki on jo osin tuttua. Tavoitteena on, että tutustujat myös jatkaisivat partioharrastuksen parissa leirinkin jälkeen!  

Tarjolla on siis oiva uusi jäsenhankinnan keino lippukunnille! Kuinka monta uutta partiolaista teidän lippukunnassa aloittaa leirin jälkeen? Kimara haastaa kokeilemaan! 

Kimara kiikarissa

Evo siintää jo kiikarissa! Virittäkää siis vastaanottimenne ja suunnatkaa somen aalloille Kimara kiikarissa –videoiden äärelle herättämään jo Kimara-fiilistä. Lähtölaskenta leirin alkuun on alkanut.

Päivää
Tuntia
Minuuttia
Sekuntia